Stornopodmínky

Toto potvrzení objednávky plně nahrazuje smlouvu o prodeji a nákupu služeb v oblasti cestovního ruchu.

Je tedy závazné pro obě strany, z toho vyplývají následující ujednání.

Obě strany mohou vypovědět sjednané služby nebo jen jejich části výhradně písemnou formou. Za den změny bude považován den podání zprávy na poštovním úřadu nebo den odeslání faxu. Od toho se odvíjejí následující storno podmínky, do 35 dnů nejpozději.

  • bez sankce: nad 35 dní před počátkem poskytnutí první služby
  • 30% částky z celkově sjednaných služeb: 34 –15 dní před počátkem poskytnutí první služby
  • 50% částky z celkově sjednaných služeb: 14 – 8 dní před počátkem poskytnutí první služby
  • 70% částky z celkově sjednaných služeb: 7-2 dny před počátkem poskytnutí první služby
  • 100% částky z celkově sjednaných služeb: 1 den před počátkem poskytnutí první služby nebo nenástupem

Uvedené podmínky se vztahují i na dřívější odjezdy, které nejsou podloženy podstatným důvodem (nemoc, úmrtí v rodině apod. )

Obě strany se zavazují dodržet sjednané podmínky a prohlašují, že jsou srozuměny, aby se na ně v případech, kdy nebylo písemně ujednáno jinak, vztahovala ustanovení platného Obchodního zákoníku ČR.

  • Stornopodmínky