Naučná stezka Kladská

Stezka je nepřetržitě v provozu od září 1977. Od Mariánských Lázní je vzdálena 9,5 km (silnice Mariánské Lázně - Kladská), z Lázní Kynžvartu 5 km.

Naučná stezka Kladská

Dostupnost buď individuální autoturistikou, autobusem z Mariánských Lázní nebo pěšky po značených turistických cestách. Vstup na naučnou stezku ze silnice Kladská - Prameny (od loveckého zámečku v osadě Kladská 250 metrů směrem na Prameny). Stezka vede kolem Kladského rybníka po okraji národní přírodní rezervace Kladské rašeliny v části pojmenované Tajga.

Vlastní trasa vede po vyvýšeném dřevěném můstkovém chodníčku. Celková délka stezky 1,6 km. Po obvodu jsou četná odpočívadla a vyhlídková místa. Od konce stezky je bezbariérová část přístupná především pro invalidní vozíčkáře. Chůze po naučné stezce nevyžaduje speciální oblečení a není fyzicky náročná.

8 informačních panelů - zastávek

  • Vstupní panel - proč ochrana Slavkovského lesa? Znak chráněné krajinné oblasti + symbolická květina Slavkovského lesa arnika chlumní, geologický vývoj reliéfu Slavkovského lesa.
  • Historie osady Kladská, obyvatelé vodní nádrže.
  • Minulost a dnešek lesních porostů Slavkovského lesa, fauna Slavkovského lesa.
  • Minerální prameny Slavkovského lesa - vznik, vývoj, vztahy. Charakteristika některých minerálních pramenů.
  • Vzácná fauna a flóra národní přírodní rezervace Kladské rašeliny - rašeliniště Tajga.
  • Vznik a rozdělení humolitů (slatiniště, přechodová rašeliniště, vrchoviště).
  • Historie středověké těžby cínu ve Slavkovském lese a technická památka Dlouhá stoka.
  • Krásná příroda pro člověka - ochrana přírody a krajiny v České republice, základní úkoly a poslání chráněné krajinné oblasti. Přehled znaků nejstarších chráněných krajinných oblastí a národních parků v České republice.