Sie sind hier:

Kultur

Internationales Festival von F. Chopin, Stadttheater Marienbad, Westböhmisches Symphonieorchester, ...

Kultur

Internationales Festival von F. Chopin

Ein kulturelles Ereignis von internationaler Bedeutung. Ein wöchentliches Festival mit Kammer- und Symphoniemusik kombiniert mit einem reichhaltigen Begleitprogramm. Alle zwei Jahre findet im Rahmen des Festivals ein internationaler Klavierwettbewerb für junge Talente statt. Das F. Chopin Festival ist das größte und wichtigste Festival seiner Art in Europa. Weitere Informationen unter www.chopinfestival.cz.

Stadttheater Marienbad

Sehenswert ist das im Jugendstil erbaute Theatergebäude selbst. Neben Theateraufführungen stehen auch Konzerte mit klassischer Musik, Operette und musikalischen Melodien auf dem Programm. Das Stadttheater bietet Aufführungen in tschechischer und deutscher Sprache an. Die während der Theateraufführungen geöffnete Theatergalerie bietet Ausstellungen renommierter Autoren.

Westböhmisches Symphonieorchester

Marienbad ist die Heimat des Westböhmischen Symphonieorchesters, das in der Stadt eine sehr lange Tradition hat. Neben symphonischer Musik liegt der Schwerpunkt des Orchesters auch auf Opern- und Operettenmusik. Während der Kursaison werden regelmäßig Promenadenkonzerte für Kurgäste von Marienbad organisiert. Das Westböhmische Symphonieorchester arbeitet mit Spitzenmusikern und Musikensembles aus der Tschechischen Republik und dem Ausland zusammen. Weitere Informationen unter www.zso.cz.

Stadtmuseum

Das Museum befindet sich im ältesten Haus des Kurzentrums aus dem Jahr 1818. Auch Johann Wolfgang Goethe war bei einem seiner Aufenthalte in Marienbad zu Gast im Haus. Im Museum können wir die Rekonstruktion der Räume bewundern, in denen Goethe wohnte. Darüber hinaus konzentriert sich die Ausstellung hauptsächlich auf die Realitäten der Region Mariánská Lázeň, wobei der Schwerpunkt auf der Nutzung von Kurquellen liegt.

Kino

Abendvorstellungen, Aufführungen für Kinder. Filme nur in der tschechischen Fassung.

Galerien und Ausstellungen

Dauer- und Wechselausstellungen im Stadtmuseum und anderen Ausstellungsräumen, darunter Hotelgelände.

Musikclubs - Live-Konzerte

Der Musikclub Na Rampě organisiert regelmäßig Live-Konzerte. Weitere Informationen unter www.narampe.cz.

Mezinárodní festival F. Chopina

Kulturní událost mezinárodního významu. Týdenní festival komorní a symfonické hudby spojený s bohatým doprovodným programem. Každé dva roky je součástí festivalu mezinárodní klavírní soutěž mladých talentů. Festival F. Chopina je největším a nejvýznamnějším festivalem svého druhu v Evropě. Více informací na www.chopinfestival.cz.

Městské divadlo Mariánské Lázně

Za shlédnutí stojí již samotná budova divadla, postavená v secesním stylu. Na programu jsou kromě divadelních představení koncerty vážné hudby, operetních a muzikálových melodií. Městské divadlo nabízí představení v českém i německém jazyce. Divadelní galerie otevřená v době divadelních představení nabízí výstavy renomovaných autorů.

Západočeský symfonický orchestr

Mariánské Lázně jsou sídlem Západočeského symfonického orchestru, jehož působení má ve městě velmi dlouhou tradici. Kromě symfonické hudby se orchestr zaměřuje rovněž na hudbu operní a operetní. V lázeňské sezóně jsou pro lázeňské hosty Mariánských Lázní pořádány pravidelné promenádní koncerty. Západočeský symfonický orchestr spolupracuje se špičkovými hudebníky a hudebními soubory z České republiky i zahraničí. Více informací na www.zso.cz.

Městské muzeum

Muzeum se nalézá v nejstarším domě lázeňského centra postaveném v roce 1818. V domě byl hostem i Johann Wolfgang Goethe při jednom ze svých pobytů v Mariánských Lázních. V muzeu můžeme obdivovat rekonstrukci pokojů, v nichž Goethe pobýval. Dále je expozice zaměřena především na reálie mariánskolázeňského regionu s důrazem na využití lázeňských pramenů.

Kino

Večerní představení, představení pro děti. Filmy pouze v českém znění.

Galerie a výstavy

Stálé a dočasné výstavy v Městském muzeu a ostatních výstavních místnostech včetně prostor hotelů.

Hudební kluby - živé koncerty

Hudební klub Na Rampě pořádá pravidelné živé koncerty. Více informací na www.narampe.cz.

  • Kultur
  • Kultur
  • Kultur