Naturschutzgebiet

Naučná stezka Smraďoch

Naučná stezka Smraďoch

Jedná se o zpřístupněné části přírodní rezervace stejného názvu (lesní vrchovištní rašeliniště). Stezka je v provozu od července 1976. 5,4 km od Mariánských Lázní, vstup z parkoviště u silnice (160 metrů za lesní restaurací Nimrod). Dostupnost po silnici z Mariánských Lázní (směrem na Prameny), nebo po značených turistických cestách (modrá, červená značka). Z parkoviště přístup po lesní pěšině (67 m), vlastní vstup na naučnou stezku a celá trasa na vyvýšeném dřevěném můstkovém chodníku. Celková délka vlastní naučné stezky 76 metrů. Na trase jsou dvě vyhlídkové plošiny (výhled na mofetový štít - bahenní sopky a na vývěr plynů v Zeleném jezírku).

Vstupní panel je tvořen ze dvou částí - návštěvního řádu chráněné krajinné oblasti a z turistické časové mapky okolí s vyznačením dalších dostupných zajímavostí. Na konci stezky na vyhlídkové plošině je informační panel (jak vznikají minerální prameny a mofety, informace o přírodní rezervaci Smraďoch). Název Smraďoch je naprosto opodstatnělý. Mimo kysličník uhličitý zde vyvěrá i nepatrné množství sirovodíku. Naprosto však stačí k tomu, aby celé území bylo zdaleka cítit po zkažených vejcích. Cesta je upravena i pro tělesně postižené.

Chůze po stezce i dostupnost lokality nevyžaduje speciální vybavení a není fyzicky náročná. Pouze při pěší vycházce z Mariánských Lázní je potřebné běžné terénní oblečení a vlastní trasa je mírně náročná. Texty na naučné stezce jsou v jazyce českém, anglickém a německém.

V blízkosti je volně přístupný vývěr minerální vody Farská kyselka.

Parametry naučné stezky

Délka 75 m, čas prohlídky 20 minut, 2 zastávky, veřejná doprava: Mariánské Lázně (od středu města asi 6 km).

Turistické trasy

  1. Z Mariánských Lázní po červené značce kolem prameniště Teplé
  2. Z Mariánských Lázní po modré značce

Cyklotrasa

Mariánskolázeňský okruh VI

Naučná stezka Kladská

Naučná stezka Kladská

Stezka je nepřetržitě v provozu od září 1977. Od Mariánských Lázní je vzdálena 9,5 km (silnice Mariánské Lázně - Kladská), z Lázní Kynžvartu 5 km. Dostupnost buď individuální autoturistikou, autobusem z Mariánských Lázní nebo pěšky po značených turistických cestách. Vstup na naučnou stezku ze silnice Kladská - Prameny (od loveckého zámečku v osadě Kladská 250 metrů směrem na Prameny). Stezka vede kolem Kladského rybníka po okraji národní přírodní rezervace Kladské rašeliny v části pojmenované Tajga.

Vlastní trasa vede po vyvýšeném dřevěném můstkovém chodníčku. Celková délka stezky 1,6 km. Po obvodu jsou četná odpočívadla a vyhlídková místa. Od konce stezky je bezbariérová část přístupná především pro invalidní vozíčkáře. Chůze po naučné stezce nevyžaduje speciální oblečení a není fyzicky náročná.

Na trase je 8 informačních panelů - zastávek

  1. Vstupní panel - proč ochrana Slavkovského lesa? Znak chráněné krajinné oblasti + symbolická květina Slavkovského lesa arnika chlumní, geologický vývoj reliéfu Slavkovského lesa.
  2. Historie osady Kladská, obyvatelé vodní nádrže.
  3. Minulost a dnešek lesních porostů Slavkovského lesa, fauna Slavkovského lesa.
  4. Minerální prameny Slavkovského lesa - vznik, vývoj, vztahy. Charakteristika některých minerálních pramenů.
  5. Vzácná fauna a flóra národní přírodní rezervace Kladské rašeliny - rašeliniště Tajga.
  6. Vznik a rozdělení humolitů (slatiniště, přechodová rašeliniště, vrchoviště).
  7. Historie středověké těžby cínu ve Slavkovském lese a technická památka Dlouhá stoka.
  8. Krásná příroda pro člověka - ochrana přírody a krajiny v České republice, základní úkoly a poslání chráněné krajinné oblasti. Přehled znaků nejstarších chráněných krajinných oblastí a národních parků v České republice.

Naučná stezka SOOS

Naučná stezka SOOS

Mělká kotlina mezi Vonšovským a Sooským potokem (u železniční stanice Nový Drahov 6 km sv. od Františkových lázní) je rozdělena valem křemičitého písku na dvě části. V severní, která má odtok do Sooského potoka, vzniklo hluboké rašeliniště. V bezodtoké jižní části vzniklo mělké jezero. Bylo napájeno nejen dešťovou vodou, ale především vodou z četných minerálních pramenů. Takové podmínky vyhovovaly jednobuněčným řasám - rozsivkám. Rozsivky si tvoří křemičité dvoudílné schránky Vypadají jako malé krabičky - mají víko a dno. Žijí jak ve sladkých vodách, tak i v moři. Během roku mají dvě období rozvoje - na jaře a na podzim. Na dně se tak každý rok usadí dvě vrstvičky zvláštní usazeniny - křemeliny. Na Soosu tak vznikl uprostřed vyklenutý křemelinový štít o mocnosti několika m. Zajímavá je i přítomnost mořských rozsivek, které u nás jinde nenajdeme.

Jezero již dávno zaniklo, ale minerální prameny a vývěry plynného kysličníku uhličitého prorazily křemelinový štít a fungují dodnes. Vývěry vypadají jako malé krátery široké až 80 cm o hloubce několika desítek cm. Z některých se sykotem uniká plynný kysličník uhličitý (odborníci takové útvary nazývají mofety), jiné tvoří nepravé bahenní sopky, ve kterých bublá voda a bahno. Za dešťů se zaplňují vodou, za mrazů kolem nich vznikají ledové pyramidy a sloupy. Půda je zde prosycena solemi z minerálních pramenů a za sucha se pokrývá krystalky bílé Glauberovy soli, červenavě zbarvenými kysličníky železa a žlutavými a zelenavými krystalky různých síranů. Obsah soli je tak velký, že na části území prakticky nerostou žádné rostliny, jinde jen takové, které toto prostředí snáší. Některé rostliny naopak zasolenou půdu potřebují a najdeme je proto jen zde. Na Soosu byly dva větší prameny podchyceny a můžeme je proto i ochutnat. Zejména Císařský pramen je vynikající. Jeho jímka je nově upravena (dříve se voda z pramene mísila s vodou z okolního rašeliniště a byla zdravotně závadná).

Někdy se říká, že Soos je zlomek zachované pravěké třetihorní krajiny. Do určité míry je to pravda - z třetihor u nás máme víc míst, kde jsou vrstvy diatomitu, rozsivky se vyskytují i v Sokolovské pánvi ve vrstvách nad svrchní slojí. Sopečná činnost tehdy právě probíhala a minerálních pramenů i vývěrů plynů bylo daleko víc. Mnoho věcí však bylo jiných - teplejší podnebí, jiný reliéf krajiny, jiná říční síť.

Parametry naučné stezky

Začátek Nový Drahov - Kateřina u železniční stanice, konec tamtéž, délka 2 km, lehká, trasa bezbariérově upravená, 14 zastávek, doba prohlídly cca 1 hodina, stezka je určena pro pěší. Stezka je otevřena od 1. 3. do 15. 11.

Doprava

Nový Drahov (vlak).

Turistické cesty

Červená značka z Františkových Lázní.

Naučná stezka Komorní hůrka

Komorní hůrka

Komorná hůrka je naše nejmladší sopka - byla v činnosti před 850 000 lety, dokonce se vyskytl i názor, že svoji činnost ukončila před pouhými 350 000 lety. Na sou slávu není nijak nápadná - je to nevysoký, částečně zalesněný kopeček mezi Chebem a Františkovými lázněmi. Nápadný kráterovitý útvar, který na něm najdeme. není ovšem původní kráter, ale starý lom.

Nebyla asi nikdy moc divoká. Prostě komorní - sem tam nějaké to vyfouknutí popela, jeden výron lávy a dost. Není divu - vznikla až v poslední, závěrečné fázi sopečné činnosti na našem území. Má i svoji sestřičku - téměř dvojče - blízkou Železnou hůrku. Železnou snad proto, že na obou našich nejmladších sopkách byly nalezena mineralogická vzácnost - plátky přírodního čistého železa. V současné době je naučná stezka na Komorní Hůrce zničená. V případě Komorní hůrky vedla naučná stezka po turistických značkách. Vydejte se klidně na cestu - hlavní lom nemůžete minout a odtud dojdete bezpečně až ke Šternberkově štole po běžných turistických značkách.

Parametry naučné stezky (dnes zničené)

Začátek Komorní Dvůr, konec tamtéž, délka 1 km, středně náročná trasa, 5 zastávek, doba prohlídly cca 1 hodina, stezka je určena pro pěší (údaje OÚ Cheb).


Buchung ›

Anreise:  T:  M: 
Abreise:  T:  M: 

Kontakt ›

Hotel Krakonoš s.r.o.
Mariánské Lázně 660
353 01 Mariánské Lázně
Tel: +420 354 622 624
Fax: +420 354 622 383
info@hotelkrakonos.eu

erhalten Karten und Gutscheine

Verbinden Sie mit uns

Hotel Krakonoš auf Twitter Hotel Krakonoš auf Facebook Hotel Krakonoš auf LinkedIn
Zertifikat Důvěryhodná firma 2015 Zertifikat Holiday Check 2014 Zertifikat Hotel Superior 2011 - 2013 Zertifikat AtiS - Dovolená s vozíkem Zertifikat AtiS - Dovolená bez lepku

Unterkunft  |  Gastronomie  |  Dienstleistungen  |  Balneo  |  Spezielles Angebot  |  Preislisten  |  Foto  |  Freizeit  |  Buchung  |  Kontakt

© Hotel Krakonoš *** Mariánské Lázně     Webdesign Vendys graphics